Net zoals haar oom Wout wil Isabelle later dierenarts worden. Daarom helpt ze hem in haar vrije tijd. Zo ontmoet Isabelle de oude Gust en zijn hondje Mops. Al gauw worden ze dikke vrienden. Maar dan wordt Gust opgenomen in een bejaardenhuis. Voor Mops is daar spijtig genoeg geen plaats. Isabelle ontfermt zich over het hondje. Mops mist echter zijn oude baas en daar moeten ze wat aan doen. Met haar vriendin Nathalie, Axel en zijn hond Grypo probeert Isabelle ook een dierenasiel te redden. Ze ograniseren een grootscheepse actie, maar er is heel veel geld nodig...

Mops